Arktyka.org - Małe Ludy Północy

Arktyka.org - Serwis o małych ludach Północy

Serwis o Małych Ludach Północy

Jesteś autorem tekstu?
Chcesz zamieścić artykuł?
Skontaktuj się »


Projekty - Polskie


KBP przy Prezydium PAN w latach 2007 - 2008 pełnił również funkcję Polskiego Komitetu ds. 4 Międzynarodowego Roku Polarnego. Nadrzędnym celem działań Komitetu Badań Polarnych w 2008 roku było:
• Zabezpieczenie udziału polskich instytucji naukowych w międzynarodowych programach zawiązanych z 4th International Polar Year (4IPY) - 4 Międzynarodowym Rokiem Polarnym 2007 - 2008 (MRP).
• Kontynuacja prowadzenia działalności wydawniczej na wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim kwartanika "Polish Polar Research", znajdującego się na tzw. "liście filadelfijskiej".

więcej | 23.02.2010 r.Portal Arktyka poleca

Kamczatka i jej ludy autochtoniczne

Kamczatka i jej ludy autochtoniczne

Unikatowe opracowanie Marii Dybowskiej na temat życia, pracy i twórczości znakomitego polskiego uczonego - Benedykta Dybowskiego. Opisy ludów autochtonicznych zamieszkujących Syberię.

Kontakt w sprawie zakupu
mariadybowska[at]interia.pl


Ludy tubylcze Arktyki

Arktyka - Ludy Tubylcze

Tubylcy w Arktyce

Mapka prezentująca wszystkie etniki, które zaliczane są do Małych Ludów Północy przez kraje mające na swoim obszarze strefę arktyczną lub subarktyczną.

Mapa rozmieszczenia ludów tubylczych w tzw. Krajach Arktycznych.
Źródło: www.npolar.no/ansipra

Światowe działania

Ze względu na przynależność i podział państwowy Arktyki między Rosję, Danię, Norwegię, Kanadę oraz Stany Zjednoczone, projektów światowych jest ogromna ilość i o zróżnicowanym zasięgu i charakterze. Począwszy od źródeł wykorzystywania energii (złóż i zasobów) przez ochronę środowiska, badania flory i fauny, a skończywszy na projektach związanych z ludami zamieszkującymi Arktykę i Subarktykę. Interesującym zjawiskiem są inicjatywy oddolne, czyli te działania, które pochodzą od samych autochtonów i przez nich są prowadzone. Są one możliwe dzięki względnej autonomii, jak również silnego poczucia przynależności etnicznej i odrębności wobec kultury dominującej w danym kraju. Często wychodzą one poza obszar na którym kiełkowały a ich idee stają się wspólne dla społeczności z innych rejonów Białego Lądu.

Swoistym "kombajnem" przedsięwzięć stał się Międzynarodowy Rok Polarny (International Polar Year, IPY) ustanowiony po raz trzeci i przypadający na lata 2008-2009. Z uwagą będziemy śledzić na stronach niniejszego serwisu wszystkie te poczynania, które szczególnie dotyczą Małych Ludów Północy (Indigenous Arctic Peoples).

Projekty państw arktycznych
i światowa aktywność >>Arktyka

Zobacz fascynujący świat lodu na filmach

Arktyka

Wspaniałe zdjęcia, surowość i piękno dzikiej przyrody

Zobacz »