Arktyka.org - Międzynarodowe Projekty Arktyczne

Arktyka.org - Serwis o małych ludach Północy

Serwis o Małych Ludach Północy

Jesteś autorem tekstu?
Chcesz zamieścić artykuł?
Skontaktuj się »


Projekty - Światowe


Można powiedzieć, że to taka eskimoska olimpiada. Raz na cztery lata organizowane jest Walne Zgromadzenie przedstawicieli Eskimosów z Kanady, Grenlandii, Rosji i Stanów Zjednoczonych - Inuit Circumpolar Council. W tym roku przypadła okrągła, 30 rocznica spotkań. Dla Eskimosów to bardzo ważne wydarzenie, gdzie wszyscy razem mogą omawiać i decydować na temat istotnych problemów dotyczących ich niemałego przecież regionu. Uchwalone decyzje są podstawą i mapą przewodnią do prac prowadzonych w terenie. ...

więcej | 27.10.2010 r.

Na początku IPY (Roku Polarnego) rząd Kanady przeznaczył 150 milionów dolarów w ciągu sześciu lat na projekty związane zarówno ze zdrowiem jak i środowiskiem naturalnym, ale większość tych środków miała być wydatkowana w ciągu pierwszych dwóch lat. Dla kanadyjskich naukowców IPY był dobrodziejstwem, pojawiającą się możliwością podjęcia mniejszych projektów badawczych i rozwinięcia ich lub rozpoczęcia nowych badań od początku w celu oszacowania wpływu ogólnego wzrostu temperatury ...

więcej | 23.04.2009 r.Portal Arktyka poleca

Kamczatka i jej ludy autochtoniczne

Kamczatka i jej ludy autochtoniczne

Unikatowe opracowanie Marii Dybowskiej na temat życia, pracy i twórczości znakomitego polskiego uczonego - Benedykta Dybowskiego. Opisy ludów autochtonicznych zamieszkujących Syberię.

Kontakt w sprawie zakupu
mariadybowska[at]interia.pl


Ludy tubylcze Arktyki

Arktyka - Ludy Tubylcze

Tubylcy w Arktyce

Mapka prezentująca wszystkie etniki, które zaliczane są do Małych Ludów Północy przez kraje mające na swoim obszarze strefę arktyczną lub subarktyczną.

Mapa rozmieszczenia ludów tubylczych w tzw. Krajach Arktycznych.
Źródło: www.npolar.no/ansipra

Polskie projekty arktyczne

Mimo, iż tradycja polskich badań Arktyki sięga XVIII wieku, zainteresowania naszych współczesnych badaczy skupiają się przede wszystkim na polu takich dziedzin jak: klimatologia, botanika, glacjologia, geomorfologia, entomologia oraz ichtiologia. Penetracje etnologiczne ludów arktycznych odbywały się niejako z boku i były raczej obserwacjami "przy okazji". Mam tutaj na myśli historię najnowszą oczywiście - wiek XX. Cofając się natomiast wstecz, możemy natomiast pochwalić się bogatą bibliografią dotyczącą ludów syberyjskich, głównie za sprawą zesłańców politycznych konspirujących przeciwko Caratowi.

Podsumowując - polskich projektów dotyczących badań nad ludami Arktyki jest niewiele i jeśli już są, to są one rozproszone po instytucjach naukowych lub prowadzone przez naukowców - pasjonatów tego regionu. Możemy wymienić tu kilka znaczących nazwisk: Jacek Machowski, Marian Adamus, Maria Magdalena Kośko, Piotr Klafkowski i inni - jako reprezentanci nauk humanistycznych rzecz jasna.

Postaramy się zatem skupić w tym miejscu i opisać polskie dokonania i osiągnięcia związane z Północą, szczególnie w kontekście zamieszkałych tam ludów, choć nie tylko.

Zapoznaj się z polskimi projektami
dotyczącymi Arktyki >>Arktyka

Zobacz fascynujący świat lodu na filmach

Arktyka

Wspaniałe zdjęcia, surowość i piękno dzikiej przyrody

Zobacz »