Społeczności tubylcze - małe ludy Północy - Arktyka.org

Arktyka.org - Serwis o małych ludach Północy

Serwis o Małych Ludach Północy

Jesteś autorem tekstu?
Chcesz zamieścić artykuł?
Skontaktuj się »


Regiony


Europejska część Arktyki zamieszkiwana jest w głównej mierze przez Lapończyków (Samów, Saamów lub Sapmi) oraz na wschodzie - Nieńców, Komi, Wepsów, Karelów, Ewenków i pomniejsze grupy tubylcze. W niniejszym artykule skupimy się jedynie na Lapończykach.
Nie jest to etnonim zupełnie nieznany. Często region ten kojarzony jest z ojczyzną świętego Mikołaja i gwiazdkowymi prezentami. Natomiast o samej ludności lapońskiej, skąd pochodzą, kim są, o ich kulturze wiemy już nieco mniej ...

Dla lepszego wyobrażenia obszar Arktyczny zamieszkiwany przez Eskimosów to w linii prostej 5 500 kilometrów. Na tak wielkim terenie mieszka najmniej liczna społeczność na świecie, sięgająca zaledwie około 110 tysięcy osób. Natomiast właściwa liczba dla Arktyki amerykańskiej wynosi 57,152 Eskimo i 23,797 Aleutów. Pod względem kulturowym dzielą się Eskimosi, obok wielu drobnych odłamów lokalnych, na trzy grupy podstawowe: Inupiak, Yupik oraz Aleutów ...

Oficjalne statystyki nie określają jednoznacznie linii pochodzenia prawnego kto jest Grenlandczykiem. Zatem przyjmuje się, że Grenlandczykiem jest osoba urodzona na terenie Kalaallit ale też mianem Grenlandczyków określa się mieszkańców przebywających na wyspie a urodzonych w Danii. Osoby te, których rodzice nie są pochodzenia grenlandzkiego nie posiadają statusu 'tubylca' i rejestrowani są jako 'napływowi', czyli Danes. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż tylko nieznaczna część napływowych ...

Trudno jest jednoznacznie sklasyfikować, które ludy zamieszkujące Eurazję mogą być zaliczane do Małych Ludów Północy, gdyż sam obszar jest rozumiany i klasyfikowany według różnych kryteriów. Ze względu na charakter portalu (tak aby poruszyć maksymalnie szeroki wachlarz zagadnień związany z jak największą ilością społeczności tubylczych) przyjmiemy stosunkowo największy możliwy zasięg.Portal Arktyka poleca

Kamczatka i jej ludy autochtoniczne

Kamczatka i jej ludy autochtoniczne

Unikatowe opracowanie Marii Dybowskiej na temat życia, pracy i twórczości znakomitego polskiego uczonego - Benedykta Dybowskiego. Opisy ludów autochtonicznych zamieszkujących Syberię.

Kontakt w sprawie zakupu
mariadybowska[at]interia.pl


Ludy tubylcze Arktyki

Arktyka - Ludy Tubylcze

Tubylcy w Arktyce

Mapka prezentująca wszystkie etniki, które zaliczane są do Małych Ludów Północy przez kraje mające na swoim obszarze strefę arktyczną lub subarktyczną.

Mapa rozmieszczenia ludów tubylczych w tzw. Krajach Arktycznych.
Źródło: www.npolar.no/ansipra

Podział regionalny

Podział regionalny dokonany został między kraje, których granice bezpośrednio sąsiadują z wydzielonym przez południki rejonem arktycznym. Te styczne należą do Kanady, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Norwegii oraz Danii - wyjątek stanowi tutaj Grenlandia i niektóre wyspy. Przynależność poszczególnych sektorów Arktyki determinuje podział ludności autochtonicznej, znajdującej się w obrębie danego państwa. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że owa przynależność państwowa dzieli niekiedy poszczególne grupy pomiędzy różne kraje. Tak dzieje się w przypadku Saamów w Skandynawii, Yupik syberyjskich i alaskańskich oraz Eskimo między Grenlandią i Kanadą.

Regiony:

imgGrenlandia

imgAzja

imgAmeryka

imgEuropa


Arktyka

Zobacz fascynujący świat lodu na filmach

Arktyka

Wspaniałe zdjęcia, surowość i piękno dzikiej przyrody

Zobacz »