Sytuacja niedźwiedzia polarnego - Arktyka.org

Arktyka.org - Serwis o małych ludach Północy

Serwis o Małych Ludach Północy

Jesteś autorem tekstu?
Chcesz zamieścić artykuł?
Skontaktuj się »


Artykuły - Tematy ogólne


Sytuacja niedźwiedzia polarnego

Czy populacja jednego z największych drapieżników Arktyki - niedźwiedzia polarnego jest obecnie w niebezpieczeństwie? Porównując i analizując raporty przeprowadzone przez różne fundacje, stowarzyszenia i agendy rządowe bardzo często ich wyniki są rozbieżne a wnioski diametralnie różne. Portal niezależnej organizacji National Center for Policy Analysis stwierdza wręcz, że polityka ochrony środowiska powinna być prowadzona przez środowiska naukowe, nie zaś przez lobbystów związanych z polityką.

Prace prowadzone przez biologa Mitchella Taylora współpracującego z kanadyjskim departamentem Nunavut Territory wykazały, że w ciągu ostatniej dekady liczba niedźwiedzi wzrosła o 25% z 12,000 do 15,000 sztuk. Jednak każda zmiana pociąga za sobą pewne następstwa. Zwiększona liczba niedźwiedzi odbiła się ujemnie na ich kondycji. Badania populacji niedźwiedzi zamieszkujących zachodnie obszary Zatoki Hudsona prowadzone przez Greenpeace oraz Natural Resources Defense Council wykazały, że średnia waga samic niedźwiedzi polarnych spadła prowadząc do wyższej śmiertelności młodych. Badacze sytuację tą wiązali z wcześniejszymi roztopami pokrywy lodowej i w konsekwencji spadkiem populacji o 21%. Natomiast Taylor uważa, że powodem jest zbyt wiele konkurujących ze sobą niedźwiedzi w odniesieniu do zasobów żywności występującym na danym terenie a nie ocieplenie Arktyki. Oba raporty z przeprowadzonych badań wykazują natomiast zgodnie, że należy zastanowić się nad uznaniem niedźwiedzia polarnego za gatunek wymagający ochrony.

Kanada i Grenlandia będą chronić niedźwiedzia polarnego.

Kanadyjski minister środowiska Jim Prentice oznajmił 30.10.2009 roku, że Kanada i Grenlandia utworzą wspólną komisję d/s niedźwiedzia polarnego, która zapewni populacji tego gatunku ochronę na terenie obydwu państw.

Minister Prentice oraz jego odpowiednicy z Grenlandii i Nunavut, odpowiadając na pytania reporterów w Kangerlussuaq na Grenlandii gdzie zostało podpisane memorandum o porozumieniu powiedział, że w skład wspólnej komisji wejdą przedstawiciele wszystkich trzech rządów.

Komisja będzie ustalać odpowiednie limity odstrzału niedźwiedzi polarnych - które będą całkowitymi dopuszczalnymi normami odłowu - w tych częściach Arktyki, które są wspólne dla obu regionów (kanadyjskiego i grenlandzkiego).

"Komisja będzie ustalać ogólną dopuszczalną liczbę odstrzału dla regionów Kane Basin oraz Morza Baffina i będą to dwie jednostki wspólnie zarządzające tymi terenami", powiedział Prentice. "Te informacje zostaną określone we wspólnych grupach roboczych a ich członkowie będą mieli czas na ustalenie normy całkowitych dopuszczalnych odłowów pomiędzy Kanadą i Grenlandią".

Co ważne, dwie eskimoskie organizacje z Nunavut, Nunavut Tunngavik Inc oraz Zarząd Qikiqtaaluk Wildlife będą miały swoich członków w Komisji.

Niedźwiedź polarny - Ursus maritimus.
foto: www.npolar.no

Minister środowiska Nunavut Daniel Shewchuk, który uczestniczył w podpisaniu Kangerlussuaq oznajmił w komunikacie, że protokół ustaleń otwiera nowe możliwości dla trzech jurysdykcji, które razem współpracując będą miały okazję wspólnie zarządzać kwestiami dotyczącymi niedźwiedzia polarnego.

"Koordynacja naszych wysiłków w zakresie metodologii badań oraz wymiany różnorodnych doświadczeń i źródeł wiedzy pomoże nam w podjęciu właściwych decyzji dotyczących zarządzania populacją niedźwiedzi polarnych na naszym terenie." stwierdził Shewchuk w komunikacie po spotkaniu. "Szukamy różnych rozwiązań i sposobów aby znaleźć i wypracować drogę, która będzie naszą wspólną wizją ochrony niedźwiedzi polarnych."

Zarówno Shewchuk jak i Prentice zaproponowali opracowanie przez wspólną komisję zaleceń dotyczących limitów polowań, niezależnie od obecne prowadzonych działań samorządu terytorialnego oraz organów ochrony przyrody takich jak Zarząd Nunavut Wildlife.

Wszystkie trzy strony w ciągu miesiąca postarają się wypracować porozumienie dotyczące ochrony, która obejmie Morze Baffina oraz obszary dorzecza Równiny Kane.

Polar bear hunting in those two areas by Inuit from Nunavut and Greenland has caused international controversy in recent years, with biologists arguing that the combined level of hunting is not sustainable. Polowanie Niedźwiedź polarny w obu tych dziedzinach przez Eskimosów z Grenlandii, Nunavut i międzynarodowe kontrowersje spowodował w ostatnich latach, z biologami, twierdząc, że łączny poziom polowanie nie jest trwały.

źródło: www.cbc.ca

Susan Crockford, biolog ewolucyjny i paleozoolog z University of Victoria w Kanadzie twierdzi natomiast, że niedźwiedzie polarne mogą również prosperować w cieplejszym klimacie, ponieważ są wszystkożerne. Choć foki są obecnie ich głównym źródłem żywności badania wykazują, że mają zróżnicowaną dietę i chętnie korzystają z innych źródeł pożywienia gdy tylko są one dostępne. Ich dieta może składać się również z ryb, wodorostów, karibu, kaczek, ptaków, sporadycznie natomiast z wielorybów, wołów piżmowych.

Ocenia się, że obecnie całkowita populacja kształtuje się na poziomie 20 000 - 25 000 sztuk (http://pbsg.npolar.no/en/status).

Mapka obrazująca jurysdykcję poszczególnych krajów arktycznych nad populacjami niedźwiedzi polarnych. Na uwagę zasługuje fakt, że odpowiedzialność poszczególnych krajów nie pokrywa się z regionami występowania wyodrębnionych podgrup, jak również z granicami poszczególnych krajów.
źródło: www.usgs.gov
1 | 2


Portal Arktyka poleca

Kamczatka i jej ludy autochtoniczne

Kamczatka i jej ludy autochtoniczne

Unikatowe opracowanie Marii Dybowskiej na temat życia, pracy i twórczości znakomitego polskiego uczonego - Benedykta Dybowskiego. Opisy ludów autochtonicznych zamieszkujących Syberię.

Kontakt w sprawie zakupu
mariadybowska[at]interia.pl


Ludy tubylcze Arktyki

Arktyka - Ludy Tubylcze

Tubylcy w Arktyce

Mapka prezentująca wszystkie etniki, które zaliczane są do Małych Ludów Północy przez kraje mające na swoim obszarze strefę arktyczną lub subarktyczną.

Mapa rozmieszczenia ludów tubylczych w tzw. Krajach Arktycznych.
Źródło: www.npolar.no/ansipraSzerokie spektrum zagadnień związanych z ludami rejonu arktycznego i subarktycznego powoduje, iż obok tematów ściśle powiązanych z autochtonami tych regionów, pojawiać się będą również teksty o nieco innej tematyce. Głośnym echem odbija się obecnie problem globalnego ocieplenia, które bezpośrednio przekłada się nie tylko na jakość ale i styl życia Ludów Północy. Te problemy 'makro', dotyczące Arktyki, jak i wiele cech wspólnych dla wszystkich autochtonów Północy zostały zaszeregowane jako tematy ogólne i można je znaleźć pod poniższym linkiem.

test
Tematy ogólne

Z uwagi na to, iż różne 'kraje arktyczne' prowadzą odmienną politykę wobec tego regionu oraz posiadają w różnym stopniu rozwiniętą infrastrukturę i plany zagospodarowania Północy, poniższy podział został dokonany regionalnie - według mapy.

Ameryka Azja
Teksty Teksty Teksty Teksty
Grenlandia Europa

Nie udało się uniknąć pewnych punktów stycznych między poszczególnym krajami jednak samo życie pokazuje, że polityczne podziały i granice państwowe nie stanowią już takiej bariery jak w czasach zimnej wojny. Natomiast nowe możliwości komunikacji i aktywizacja tubylczych społeczności łączą je jak nigdy dotąd. Zatem ów podział przyjmijmy umownie jako bardziej porządkujący układ portalu, niż stricte odnoszący się do rzeczywistości.