Sytuacja niedźwiedzia polarnego - Arktyka.org

Arktyka.org - Serwis o małych ludach Północy

Serwis o Małych Ludach Północy

Jesteś autorem tekstu?
Chcesz zamieścić artykuł?
Skontaktuj się »


Artykuły - Tematy ogólne


Sytuacja niedźwiedzia polarnego


strona: 1 | 2


Spory na temat statusu niedźwiedzi polarnych.

W marcu 2009 roku podczas szczytu pięciu krajów arktycznych w Tromso w Norwegii ustalono, że zmiany klimatyczne mają negatywny wpływ na populację niedźwiedzi polarnych i ich siedlisk. Prawie rok po fakcie przeniesienia niedźwiedzia polarnego przez Stany Zjednoczone na listę gatunków zagrożonych (14 maja 2008), rząd kanadyjski nadal ma dylemat czy również umieścić go na liście gatunków specjalnej troski. Dyskusja na ten temat toczy się wśród dwóch opozycyjnych grup - biologów, ktorzy uważają, że wraz z zanikiem pokrywy lodowej niedźwiedź polarny jest w niebezpieczeństwie oraz Inuitów, którzy z kolei twierdzą, że populacja niedźwiedzi nie zmienia się i pozostaje cały czas w dobrej kondycji. Szacuje się, że w samej tylko Kanadzie żyje 15 500 niedźwiedzi polarnych czyli około 60 procent światowej populacji. Grupy tubylcze natomiast twierdzą, że jest to stan dwukrotnie wyższy niż 50 lat temu co może świadczyć jedynie o braku jakiegokolwiek zagrożenia.

W latach 1960 i 1970-tych, łowiectwo stało się poważnym zagrożeniem dla niedźwiedzi. W momencie zimnej wojny, pomimo napięć i podejrzeń, niedźwiedzie polarne znalazły się pod tak ogromną presją ze strony myśliwych, że przełomem w tej sytuacji mogło być jedynie osiągnięcie międzynarodowego porozumienia. Umowa międzynarodowa w sprawie ochrony niedźwiedzi polarnych została podpisana w Oslo, 15 listopada 1973 przez pięć krajów na terytorium których zamieszkuje populacja niedźwiedzia polarnego: Kanady, Danii - Grenlandia, Norwegia, USA i byłego ZSRR.

Przez tysiące lat niedźwiedzie polarne przystosowały się do surowego środowiska arktycznego. Na drodze ewolucji wykształciły cechy umożliwiające przetrwanie w skrajnie ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura otoczenia spada poniżej 40 stopni Celsjusza. Niestety natura nie wykształciła u tego gatunku odporności na kule myśliwskich sztucerów.

Umowa z Oslo była jednym z pierwszych i najbardziej udanych międzynarodowych środków ustanowionych w celu ochrony tego gatunku w XX wieku. Spuścizną owego porozumienia jest dzisiejsza dalsza współpraca naukowców tych krajów w obliczu nowych zagrożeń dla niedźwiedzi, szczególnie zachodzących zmian klimatycznych, zanieczyszczenia środowiska, działalności przemysłowej oraz kłusownictwa.

Podczas ostatniego posiedzenia IUCN Polar Bear Specialist Group (Kopenhaga, 2009), naukowcy przedstawili informacje na temat obecnego stanu populacji i przewidywanych trendów spadków bądź wzrostów liczebności.

Generalnie wyodrębnia się 19 podgrup populacji niedźwiedzi polarnych zamieszkujących całą Arktykę. Z danych zebranych przez naukowców wynika, iż osiem populacji spada, trzy są stabilne, jedna rośnie a w stosunku do siedmiu nie zdołano zebrać wystarczających danych, na których opierają się statystyki. Zmiana jaka nastąpiła w porównaniu z rokiem 2005 jest następująca - pięć było spadkowych w 2005 roku, pięć było stabilnych dwie wykazywały tendencję zwyżkową. Podczas spotkania delegatów w Kopenhadze odnowiono wnioski z poprzednich posiedzeń i uznano, że największym wyzwaniem dla ochrony niedźwiedzi polarnych są zmiany ekologiczne w Arktyce związane z ociepleniem klimatu.

źródło: http://pbsg.npolar.no

Region

Pomiary z powietrza /
Analiza zauważonych śladów

Dodatkowa /
alternatywna analiza

 

Liczba (dane z roku)

Liczba szacunkowa
lub min/maks

Liczba (dane z roku)

Liczba szacunkowa
lub min/maks

Historyczne roczne migracje (średnia z 5 lat)

Potencjalne maksymalne roczne migracje

Obserwowane lub przewidywane trendy

Status

Przewidy-
wane ryzyko spadku populacji

Wschodnia Grenlandia

nieznana

      70 50 niepełne dane niepełne dane nieznane

Morze Barentsa

2997 (2004)

2299
4116

    na   niepełne dane niepełne dane nieznane

Morze Karskie

nieznana

      na   niepełne dane niepełne dane nieznane

Morze Łaptiewów

800-1200 (1993)

      brak   niepełne dane niepełne dane nieznane

Morze Czukockie

  2000 (1993)     43 - Alaska, nieznane lecz znaczne na Czukotce uncertain niepełne dane niepełne dane nieznane

Południowe Morze Beauforta

1500 (2006)

1000-2000

    58 81 malejący obniżony nieznane

Północne Morze Beauforta

1200 (1986)

133-2097

    36 65 stabilny nieobniżony nieznane

Cieśnina Melville'a

161 (1992)

121-201 215 (1996) 99-331 4 7 wzrastający znacznie obniżony bardzo niskie

Zatoka Norweska

190 (1998)

102-278

    3 4 malejący nieobniżony wysokie

Cieśnina Lancastera

2541 (1998) 1759
3323
    74 85 stabilny nieobniżony wysokie

Cieśnina M'Clintocka

284 (2000)

166-402

    3 3 wzrastający znacznie obniżony bardzo niskie

Zatoka Boothia

1523 (2000) 953-2093     46 74 stabilny nieobniżony niskie

Basen Foxe'a

2197 (1994)

1677
2717

2300 (2004) 1780
2820
97 109 stabilny nieobniżony niskie

Zachodnia Zatoka Hudson

935 (2004)

794-1076

    45 64 malejący obniżony bardzo wysokie

Południowa Zatoka Hudson

1000 (1988)

684-1116

    37 43 stabilny nieobniżony niskie

Basen Kane'a

164 (1998)

94-234

    11 15 malejący obniżony bardzo wysokie

Zatoka Baffina

2074 (1988)

1544
2604

1546 (2004) 690
2402
217 234 malejący obniżony bardzo wysokie

Cieśnina Davisa

    1650 (2004) 1000-2300 65 74 niepełne dane niepełne dane niskie

Biegun Północny

nieznana

      brak          

Pod parasolem IUCN kryją się dwie specjalistyczne grupy robocze. Kilka słów na temat historii - we wrześniu 1965 roku zostało zorganizowane spotkanie naukowe na Uniwersytecie Alaska w Fairbanks. Był to pierwszy poważny meeting naukowy, który omawiał kwestie związane z podstawowymi środkami przedsięwziętymi w celu ochrony niedźwiedzia polarnego (Ursus maritimus). To forum trzy lata później zostało oficjalnie ustanowione jako IUCN Polar Bear Specialist Group (PBSG). Natomiast Bear Specialist Group (BSG) powstała w 1988 roku, jako grupa powołana do ochrony gatunków lądowych niedźwiedzia.
W 1992 r. BSG rozpoczęła plan działania dla całej światowej populacji niedźwiedzi i zaprosiła do udziału PBSG poprzez rozwój sekcji niedźwiedzi polarnych. IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej Zasobów) Polar Bear Specialist Group składa się z naukowców i menedżerów reprezentujących każdy z pięciu okołobiegunowych krajów, które podpisały umowy międzynarodowe o ochronie niedźwiedzi polarnych w 1973 - Kanada, USA, Grenlandia, Norwegia i Rosja. Od końca lat 1960 - tych, członkowie PBSG spotykają się co 3 lub 5 lat w celu przeglądu i wymiany informacji oraz zaleceń dotyczących zarządzania badaniami naukowymi niedźwiedzi polarnych na całym obszarze Arktyki.

Ekolodzy mają nadzieję, że porozumienie będzie bodźcem dla każdego z krajów do prowadzenia bardziej agresywnej strategii walki ze zmianami klimatycznymi. Porozumienie jednak nawiązuje bezpośrednio do stanowiska Narodów Zjednoczonych i ustaleń Konferencji klimatycznej, która ma się odbyć w Kopenhadze w grudniu 2009 roku, gdzie uczestnicy planują wynegocjować traktat, który ma zastąpić Protokół z Kioto wygasający w 2012 roku.

Następne posiedzenie pięciu państw arktycznych dotyczące statusu niedźwiedzi polarnych odbędzie się w Kanadzie w roku 2011 zaś kolejne w Rosji w roku 2013.


Na podstawie:

1. IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group - http://pbsg.npolar.no/en
2. Canadian Broadcasting Corporation - www.cbc.ca
3. A Sea World Education Department Resource - www.seaworld.org
4. Polar Bears International - www.polarbearsinternational.org
5. U.S. Geological Survey - www.usgs.gov
6. National Oceanic and Atmospheric Administration - www.arctic.noaa.gov
7. Biology Department, Davidson College - www.bio.davidson.edu

Niedźwiedź polarny - Ursus maritimus.
foto: www.canadapolarbears.com


Strony internetowe organizacji prowadzących projekty, monitoring i prace badawcze związane z niedźwiedziami polarnymi:

1. International Meeting Under the Polar Bear Agreement - www.polarbearmeeting.org
2. IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group - http://pbsg.npolar.no/en
3. National Center for Policy Analysis - www.ncpa.org
4. Polar Bears International - www.polarbearsinternational.org
5. The main stop for polar bear information - www.polarbear-world.com/
6. Cove Bear - www.covebear.com
7. National Oceanic and Atmospheric Administration - www.arctic.noaa.gov

Tekst: Włodek Rybicki

1 | 2


Portal Arktyka poleca

Kamczatka i jej ludy autochtoniczne

Kamczatka i jej ludy autochtoniczne

Unikatowe opracowanie Marii Dybowskiej na temat życia, pracy i twórczości znakomitego polskiego uczonego - Benedykta Dybowskiego. Opisy ludów autochtonicznych zamieszkujących Syberię.

Kontakt w sprawie zakupu
mariadybowska[at]interia.pl


Ludy tubylcze Arktyki

Arktyka - Ludy Tubylcze

Tubylcy w Arktyce

Mapka prezentująca wszystkie etniki, które zaliczane są do Małych Ludów Północy przez kraje mające na swoim obszarze strefę arktyczną lub subarktyczną.

Mapa rozmieszczenia ludów tubylczych w tzw. Krajach Arktycznych.
Źródło: www.npolar.no/ansipraSzerokie spektrum zagadnień związanych z ludami rejonu arktycznego i subarktycznego powoduje, iż obok tematów ściśle powiązanych z autochtonami tych regionów, pojawiać się będą również teksty o nieco innej tematyce. Głośnym echem odbija się obecnie problem globalnego ocieplenia, które bezpośrednio przekłada się nie tylko na jakość ale i styl życia Ludów Północy. Te problemy 'makro', dotyczące Arktyki, jak i wiele cech wspólnych dla wszystkich autochtonów Północy zostały zaszeregowane jako tematy ogólne i można je znaleźć pod poniższym linkiem.

test
Tematy ogólne

Z uwagi na to, iż różne 'kraje arktyczne' prowadzą odmienną politykę wobec tego regionu oraz posiadają w różnym stopniu rozwiniętą infrastrukturę i plany zagospodarowania Północy, poniższy podział został dokonany regionalnie - według mapy.

Ameryka Azja
Teksty Teksty Teksty Teksty
Grenlandia Europa

Nie udało się uniknąć pewnych punktów stycznych między poszczególnym krajami jednak samo życie pokazuje, że polityczne podziały i granice państwowe nie stanowią już takiej bariery jak w czasach zimnej wojny. Natomiast nowe możliwości komunikacji i aktywizacja tubylczych społeczności łączą je jak nigdy dotąd. Zatem ów podział przyjmijmy umownie jako bardziej porządkujący układ portalu, niż stricte odnoszący się do rzeczywistości.