Eskimosi. Kultura, język, folklor - Arktyka.org

Arktyka.org - Serwis o małych ludach Północy

Serwis o Małych Ludach Północy

Jesteś autorem tekstu?
Chcesz zamieścić artykuł?
Skontaktuj się »


Literatura - Marian Adamus


Eskimosi. Kultura, język, folklorstrona: 12  |  3


• Rozdział siódmy - "W Iglu". Eskimoski czas, pojawienie się słońca, powracający dzień, powracające ptactwo itd. to nazwy poszczególnych miesięcy dialektu północnogrenlandzkiego. Adamus porównuje je z nazwami leksykalnymi angielskimi, francuskimi czy polskimi. Następnie tłumaczy pochodzenie poszczególnych nazw miesięcy, które były odwzorowaniem pór roku, zjawisk w przyrodzie czy wykonywanych prac gospodarskich w danym czasie. Dla Eskimosów najważniejszą porą roku był okres zimowy. To wtedy polarna noc zaganiała całą grupę do swoich domów. Ciemne miesiące spędzali na rozmowach, pracach domowych i ceremoniach. Siedziby skonstruowane były z wyrzuconego przez morze drewna, z kości ssaków morskich, kamieni i torfu. Natomiast domy ze śniegu budowano sporadycznie, zazwyczaj podczas polowań. Zresztą były one po pierwsze niewygodne (zimne i wilgotne) a po drugie pracochłonne i mało trwałe. Adamus pisze o nich następująco: do zbudowania trwalszego domu śniegowego na zimę był potrzebny zbity, twardy śnieg, naniesiony przez burzę śniegową; inny był bezwartościowy. Iglu śniegowe miało tę ujemną stronę, że nie można było podnieść w nim temperatury powyżej zera i trzeba było spać w ubraniach lub w śpiworach ze skór dużych fok [7]. Jako społeczność patrialchalna, wnętrze i strefa przydomowa były enklawą kobiet. W środku panował określony ład i porządek. Każdy z domowników miał swoje miejsce i obowiązki. Kończąc rozdział Marian Adamus wspomina o XIX-to wiecznych kontaktach Duńczyków z Eskimosami grenlandzkimi, ich niezrozumieniu dla miejscowych zwyczajów i początkach chrystianizacji.

Rysunek śniegowego iglu zamiast słów: "Tu mieszkają Eskimosi"
Źródło: str 44

• Rozdział ósmy - "Łowy". Rozdział łowy rozpoczyna się od dwóch przypadków podczas nieudanego polowania, następujących po nich konsekwencjach dla całej grupy oraz zaradczej ingerencji Angakoka - eskimoskiego szamana. W obu przypadkach zawinił sam myśliwy bądź jego rodzina, która naruszyła tabu. życie przeciętnego Eskimosa zmagającego się z nieokiełznaną przyrodą naszpikowane było licznymi nakazami, stąd o niedopatrzenie nie było trudno. Funkcja Angakoka w społeczeństwie Inuitów była więc niezbędna. Czasami nawet był on "wypożyczany" do przeprowadzenia odpowiednich "zabiegów", jeżeli grupa nie dysponowała własnym szamanem, lub nie posiadał on wystarczających kwalifikacji.
Kolejne strony książki poświęcił Adamus roli psa. Pies stanowił nieodłączny element każdego łowcy, nie tylko służąc jako środek transportu i zwierzę pociągowe ale również jako pomocnik, tropiciel i stróż. Zamożność liczono ilością posiadanych psów, które Eskimos był w stanie utrzymać. Jednak w czasach myśliwskich niepowodzeń i marnej prosperity to one pierwsze szły pod nóż, odciążając właściciela i stając się zarazem środkiem przeżycia.
Dla Inuitów z wybrzeży podstawą wyżywienia była foka. Autor wykazuje na jej podstawie bogactwo eskimoskiego języka. Odpowiednimi nazwami określano fokę na podstawie jej wyglądu zewnętrznego, gatunku, umaszczenia, wieku, dojrzałości płciowej, zachowań godowych, ciężarnych samic itd. Ogólnie określeń było mnóstwo. Eskimosi wypracowali specjalne techniki polowań na te ssaki przy użyciu harpuna z ruchomym grotem, zarówno na lądzie (lodzie) jak i na wodzie (z kajaka). Oto kilka gatunków fok występujących w Arktyce wraz z ich nazwami w języku Inuit:

 • foka grenlandzka (Pagophilus grenlandicus) - Ataaq
 • nerpa (Pusa hispida) - Natseq
 • kapturnik (Cystophora cristata) - Natserssuaq
 • foka wąsata (Egignatus barbatus) - Ugssuk lub Taqamuaq
Po udanym polowaniu łowca transportował zdobycz w pobliże iglu, gdzie następował podział tuszy. Po oprawieniu, kobiety przystępowały do zagospodarowania mięsa i garbowania skór. W zależności od wieku, gatunku, rodzaju skóry, umaszczenia, decydowano w jaki sposób skóra zostanie wyprawiona (cienka lub miękka bądź twarda albo też porowata lub gęsta etc.) i na co będzie przeznaczona.
Arctic seal hunter
Źródło: © A.C.E.

Końcową część rozdziału Adamus poświęca krótkiemu opisowi polowań na duże ssaki morskie - morsy, narwale oraz biełuchy ze szczególnym uwzględnieniem ich nazw eskimoskich.

Przeanalizowaliśmy do tej pory ponad 100 stron książki Mariana Adamusa pt. Eskimosi. Kultura, język, folklor. Kolejne rozdziały, których łączna liczba wynosi 16 pozostawiam do samodzielnego zapoznania. Warto, gdyż jest to unikatowe polskojęzyczne opracowanie. Poruszane w niej tematy oddają podstawowy ale za to stosunkowo pełny i usystematyzowany obraz kultury Inuitów mimo, iż autor skupił się w swoich obserwacjach przede wszystkim na zagadnieniach związanych z językiem.

  Przypisy:
  1. M. Adamus, Eskimosi. Kultura, Język, Folklor, PWN Warszawa 1989 r., s. 11.
  2. ibidem str., 39.
  3. ibidem str., 40.
  4. ibidem str., 51-52.
  5. ibidem str., 59.
  6. ibidem str., 63.
  7. ibidem str., 89.

Marian Adamus - Wywodził się z góralskiej rodziny z okolic Bielska-Białej. W 1962 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kwietniu 1981 r. w pierwszych demokratycznych w historii opolskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej wyborach na stanowisko rektora (poprzednich rektorów mianowało ministerstwo) wybrano prof. M. Adamusa. Pracownik w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. Zmarł dosyć nieoczekiwanie W listopadzie 1993 roku.Na temat poszczególnych regionów Arktyki zobacz:

przejdź do ...Dział Regiony - Europa

przejdź do ...Dział Regiony - Ameryka

przejdź do ...Dział Regiony - Grenlandia

przejdź do ...Dział Regiony - Azja

Opracował: Włodek Rybicki

12  |  3


Portal Arktyka poleca

Kamczatka i jej ludy autochtoniczne

Kamczatka i jej ludy autochtoniczne

Unikatowe opracowanie Marii Dybowskiej na temat życia, pracy i twórczości znakomitego polskiego uczonego - Benedykta Dybowskiego. Opisy ludów autochtonicznych zamieszkujących Syberię.

Kontakt w sprawie zakupu
mariadybowska[at]interia.pl


Ludy tubylcze Arktyki

Arktyka - Ludy Tubylcze

Tubylcy w Arktyce

Mapka prezentująca wszystkie etniki, które zaliczane są do Małych Ludów Północy przez kraje mające na swoim obszarze strefę arktyczną lub subarktyczną.

Mapa rozmieszczenia ludów tubylczych w tzw. Krajach Arktycznych.
Źródło: www.npolar.no/ansipra

Mimo wieloletnich badań polarnych prowadzonych przez polskich naukowców, bibliografia dotycząca ludów zamieszkujących tereny arktyki i subarktyczne nie jest obfita. Można nawet rzec, że w porównaniu z literaturą anglojęzyczną, francuską, duńską, norweską czy rosyjską wypadamy szczególnie blado. Nieliczni polscy autorzy mający okazję przebywać w krajach polarnych, podjęli próbę opisania zamieszkujących tam społeczności.


test

Ze względu na ich niewielką liczbę, tym bardziej są to pozycje godne uwagi, choć w większości już nieaktualne ze względu na dynamikę zachodzących przemian. Nieliczne tłumaczenia z pewnością nie zaspokoją naszej ciekawości, natomiast stan wiedzy na temat ludów zamieszkujących Arktykę (Aleutów, Inuitów, Czukczów, Ewenków, Nieńców czy Samów) jest praktycznie zerowy. Również aktualne informacje, przeobrażenia i zmiany zachodzące w Arktyce (prócz medialnego efektu cieplarnianego) nie często docierają do polskiego czytelnika.

Dział Literatura ma na celu zebranie możliwie największej ilości materiałów, które zostały wcześniej wydane drukiem i opisanie ich.
Arktyka

Zobacz fascynujący świat lodu na filmach

Arktyka

Wspaniałe zdjęcia, surowość i piękno dzikiej przyrody

Zobacz »